Styrelsen

Styrelsen som väljs vid årsmötet, sammanträder ca 4-6 gånger varje år. Sedan brukar det vara 2st medlemsmöten under året. Årsmötet brukar hållas i feb-mars.

Som medlem är du även välkommen att delta vid klubbens styrelsemöten och
styrelsen tar emot eventuella synpunkter och förslag med lyhördhet.


OrdförandeMikael Gustafsson
Vice Ordförande————————–
SekreterareLars Tuomi
KassörRevisor
Kontakt för kommunMikael Gustafsson
LedamoterMegan Pettersson
Mikael Rundell
Mathias Andersson
SuppleanterKent Wikström
ValberedningenMikael Rundell
Andreas Svanström

Krisgrupp
Mikael Gustafssonordforande@saffleamaldk.se
Mikael Rundellxtx200@gmail.com
070-52 51 235
Kent Wikströmkent.vikstrom@gmail.com
070-53 16 207
Andreas Svanströmeasen86@hotmail.com
070-61 80 432