Apparatdykare

För att vara med och dyka i klubben så behövs utbildning för den typ av dykning som ska utföras. Kurser i apparatdykning anordnas genom Wedive Karlstad, för information om apparatdykarutbildning kontakta då WeDive