Medlemsavgift

I Säffle-Åmål Dykarklubb finns alla slags medlemmar representerade, såväl apparatdykare med certifiering från olika organisationer som icke-dykande familjemedlemmar. Vi har därför ett flertal olika typer av medlemskap och du kan läsa mer om vad de innebär.

Något som är säkert, oavsett vilken form av medlemskap man har, det är att alla kan ta del av klubbens förmåner och härliga gemenskap!

Medlemsavgifter

Samtliga medlemskategorier som är anslutna till SSDF

Senior:500kr
Familjesenior*350kr
Junior (upp till 18år):250 kr
Dubbelansluten350kr
Familjeungdom* (upp till 18år): 100kr
*För att familjeavgift ska gälla krävs en fullt betalande senior eller junior i familjen, samt att alla är skrivna på samma adress.

Betalningssätt

BankGiro:  5512-9464
Swish:       123-633 46 68

Medlemskap
Här kan du/ni skicka in ansökan om medlemskap i Säffle-Åmål dykarklubb.
*För att familjeavgift ska gälla krävs en fullt betalande senior eller junior i familjen, samt att alla är skrivna på samma adress.

Som apparatdykare har du tillgång till fri luftfyllning vid vår kompressor. Du deltar till självkostnadspris vid våra arrangerade dykläger och övriga dykaktiviteter.
Dessa arrangeras av klubbens olika dykledare. Eftersom klubben har egen dykbåt, kompressorer mm så blir självkostnadspriset mycket lågt.
Du får träffa många trevliga medlemmar som alla har samma favorithobby som du. Du kan även nyttja klubbens tider på Säffle Simhall för utrustningskontroll eller simträning.
Som ansluten till Svenska Sportdykarförbundet har du en specialförsäkring för dykaktiviteter och får även tillgång till DYK.net.

Som ny klubbmedlem i samband med dykutbildning kan restriktioner förekomma för dykutfärder och dykläger. Ansvarig för dykaktiviteten kan svara på vad som gäller för dig.

Som fridykare har du framförallt tillgång till badhuset och kan där träna fridykning, men även du kan delta på ett flertal av de dykaktiviteter som riktar sig till apparatdykarna.

! Som ny medlem ber vi dig notera att medlemskapet gäller per kalenderår.  Dvs att oavsett vilken tidpunkt under året du tillkommer som ny medlem i klubben, så ska medlemskapet sedan förnyas vid årsskiftet. Du deltar i våra arrangemang på samma villkor som andra medlemmar i din kategori och är hjärtligt välkommen i gemenskapen.

Som fullt betalande medlem enligt någon av medlemskategorierna så har du alltid rätt att delta i föreningens aktiviteter. Eventuellt begränsningar beroende på krav på certifikatsnivå. Du har även rätt till information och den hittar du i första hand på vår hemsida. Vid årsmöten har du rösträtt om du fyllt 15 år. Du har genom ditt medlemskap godkänt att klubben och de förbund vi tillhör, registrerar och hanterar dina personuppgifter. Regeln angående personuppgifter gäller även medlemmar som av olika orsaker inte är erlagt full medlemsavgift.

Skyldigheter som medlem
 att betala medlemsavgift för kommande år före december månads utgång.
– att följa klubbens stadgar, regelverk och föreskrifter. Samt även de övergripande organisationernas bestämmelser och beslut.

Bra att känna till
Klubben är medlem i Svenska Sportdykarförbundet  (SSDF) som är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet (RF). Klubben är skyldig att följa dessa organisationers stadgar och utfärdade bestämmelser.

Ett medlemskap beviljas av styrelsen och en ansökan kan avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen eller ändamål. 

En medlem kan uteslutas ur klubben om han försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.