Vänerdyk

En lite film över vraket som vi har hittat utanför  Mellerud.

Vraket  “Johan af  Fengerfors”